ஒளிப்பதிவுகள் (Videos)

கனடாவில் மிகவும் சிறப்பாக நடைபெற்ற 14 வது ஒன்றுகூடல் ஒளிப்பதிவுகள் 2017

Full version  or

Part 1                    Part 2                   Part 3

ஸ்ரீ முத்துமாரி அம்மன் ஆலய திருப்பணி 2014
வேலணை பெருங்குளம் ஸ்ரீ முத்துமாரி அம்மன் வருடாந்த மகோற்சவ விஞ்ஞாபனம் 2014
கனடாவில் மிகவும் சிறப்பாக நடைபெற்ற 11வது ஒன்றுகூடல் - 2014
வேலணை பெருங்குளம் ஸ்ரீ முத்துமாரி அம்மன் வருடாந்த
மகோற்சவ விஞ்ஞாபன ஒளிப்பதிவுகள் 2013
 
திருவிழா 2013 - Part1

திருவிழா 2013 - Part2

திருவிழா 2013 - Part3

திருவிழா 2013 - Part4

திருவிழா 2013 - Part5

திருவிழா 2013 - Part6

 

கனடாவில் மிகவும் சிறப்பாக நடைபெற்ற 10வது ஒன்றுகூடல் ஒளிப்பதிவுகள் 2013

Part1       Part2

 

வேலணை பெருங்குளம் ஸ்ரீ முத்துமாரி அம்மன் வருடாந்த
மகோற்சவ விஞ்ஞாபன ஒளிப்பதிவுகள் 2012
Part1 Part2

 

வேலணை மகா வித்தியாலய பழைய மாணவர் சங்கத்தின் (கனடா வாழ்) 9வது ஒன்றுகூடலும்-2012,
ஸ்தாபகர் கந்தர் காங்கேசுவின் 100ம் ஆண்டு விழாவும்
Velanai MV 9th Annual Get-together - 2012 and  School Founder Kanthar Kangesu's centenary
Part1 Part2

 

8ஆம் திருவிழா தீமிதிப்பு ஒளிப்பதிவுகள (August 10, 2011)
Part1 Part2 Part3

 

கனடாவில் மிகவும் சிறப்பாக நடைபெற்ற 8வது ஒன்றுகூடல் ஒளிப்பதிவுகள் 2011
Part1 Part2 Part3

 

 எமது வேலணை கிராமமும், பாடசாலை விளையாட்டு மைதான திறப்பு விழாவும் 2011

720P Quality 

Part1

Part2

Part3

Part4

Part5

Part6

Part7

Part8

240P Quality

Part1

Part2

Part3

Part4

Part5

Part6

Part7

Part8

 

கனடாவில் மிகவும் சிறப்பாக நடைபெற்ற 7வது ஒன்றுகூடல்

Get-together 2010 Video - Aug 01, 2010 (Canada)

Part1 Part2 Part3

 

கும்பாபிஷேக ஒளிப்பதிவு (Video) July 2010

If you have high speed internet connection, you could select HD video then select 1080p from left bottom.

You can watch VERRY CLEAR video. 

Please let me know by email velanaieast@hotmail.com how the HD video is. So I can upload more HD video.

 

வேலணை கிழக்கு மகா வித்தியாலையம் - July 02, 2010

 

வேலணை பெருங்குளம் - July 02, 2010

 

வேலணை கிழக்கு மகா வித்தியாலையம் - January, 2010

 

Amman Temple (May 12, 2005)

 

ம்மன் வருடாந்த மகோற்சவ் 2003

Part1  Part2 Part3