வேலணை தவிடுதின்னி பிள்ளையார் கோவில்

அறங்காவலர் சபை

President S. Markandu
Vice President S. Nagarajah
Secretary N. Jeganathan
Treasurer P. Sivarajah
Members S. Thanikasalam
S. Balasingam
K. Saravananathan
P. Sivasundaram
Pon. Thiyagarajah
K. Ithayarajah
R. Ruthirakanthan
S. Nimalan
N. Kalaimohan