தரம் 5 புலமைப்பரிசில் சித்திபெற்ற வேலணைபகுதியை சேர்ந்த மாணவர்கள் கௌரவிப்பு 14-11-2013