நூல் வெளியீட்டு விழா
வேலணை மைந்தனாகிய மொழிச்செல்வன் க. வாசுதேவனின்
பிரஞ்சுப் புரட்சி (வரலாற்று நூல்)
History of French Revolution