வேலணை அம்மன் கோவில் மலர் E-Books

 

கடந்தகால மலர்கள் அழிந்து போகாமல் பாதுகாக்கவும், என்றும், எப்போதும், எங்கும் கிடைக்க கூடியதாக E-Book ஆக மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது.

1. இராஜகோபுர மலர் (2010)   Part1   Part2   Part3
2. கும்பாபிஷேக மலர் (1986)
3. தேர் மலர் வெளியீடு (1973)   Part1   Part2


- நன்றி-
அன்புடன்,
இதயன்


இ-மெயிலாலும், தொலைபேசியாலும் நன்றிகள் தெரிவித்த அனைத்து உள்ளங்களுக்கும் மீண்டும் எனது மிக்க நன்றிகள்.